HUISREGLEMENT MI-NOI CLUB

1 – U bent wettelijk meerderjarig aan 18 jaar maar de minimumleeftijd om toegang te hebben tot onze club is 21 jaar. Het kan echter gebeuren dat wij een jongeman van een koppel toelaten vanaf 18 of 21 jaar, en dit volledig volgens ons eigen oordeel.

2 – De lidkaart is verplicht en is 1 jaar geldig. De kaart wordt opgemaakt aan de hand van uw identiteitskaart, ze is en blijft een voorrecht. De directie behoudt zich het recht toegang te weigeren tot de club voor om het even welke reden.

3 – De belangrijkste huisregel is RESPECT en dit, ten opzichte van alles en iedereen (andere leden, personeel, infrastructuur, regels door uw club opgesteld, etc…)

4 – U bent ervan op de hoogte dat het verboden is te roken in de zaak, roken kan enkel in de daarvoor voorziene rookruime. Het is verboden drank te nuttigen op de dansvloer, op de verdiepingen en in de vestiaires.

5 – Het bezit en gebruik van GSM‘s en fotocamera’s zijn ten strengste verboden. Voor dringende oproepen kunt u zich wenden tot het onthaal.

6 – Het is verboden verdovende middelen en/of drugs te gebruiken in de club.

7 – Om hygiënische redenen is het verplicht een douche te nemen VOOR en NA het gebruik van sauna en jacuzzi. Seksuele betrekkingen en aanrakingen zijn eveneens verboden voor diezelfde redenen.

8 – U dient de dresscode te respecteren. Van maandag tot en met vrijdag bent u verplicht zich om te kleden in de vestiaires om 14u. Op zondag is dit om 22u.
Lingerie is de dresscode voor IEDEREEN. Elke dinsdag vanaf 19u is het nudistenparty. U bent vanaf dit tijdstip verplicht het thema te volgen en dus naakt te zijn. De handdoekjes die wij ter uwer beschikking leggen, zijn er enkel omwille van hygiënische redenen.

Wij beschouwen als lingerie:

Voor de dames: korte babydoll, sexy ondergoed, typische clubkledij in leer, vinyl of latex.
Voor de heren: slip, string, boxershort of typische clubkledij in leer, latex of vinyl. Open hemd of T-shirt.

1 – De directie en haar personeel hebben het recht u alcoholische dranken te weigeren indien zij dit nodig acht.

2 – Mi-Noï is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zowel binnen als op de parking van de club. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de sleutel van uw vestiairekastje, bij verlies ervan, rekenen wij u € 20 aan.

3 – Elke persoon die met een partner (als koppel) naar onze club komt, dient tezelfdertijd als zijn of haar partner de club te verlaten. Elk vertrek is definitief.

4 – Het niet naleven van 1 van bovenstaande regels geeft de directie het recht 1 of meerdere leden, al dan niet definitief, uit de club te zetten.

DE DIRECTIE

Menu